Als ondernemer heeft u dagelijks  te maken met het recht: contracten met werknemers, afnemers en leveranciers die moeten worden opgesteld, of die niet behoorlijk worden nagekomen. Vraag tijdig advies indien u onraad bespeurt! Zo bespaart u kosten. En mocht u toch in een procedure betrokken raken, dan nemen wij met  deskundige, bereikbare en persoonlijke  rechtsbijstand althans een deel van uw zorg weg.

Mr Max Verhagen is graag uw juridische (sparring-) partner, speciaal op het gebied van  arbeidsrecht en incasso.


Incasso 

Uw  vordering incasseren wij op de manier die  aansluit bij uw onderneming en uw klanten. Doeltreffend en efficient,  vriendelijk waar het kan en scherp waar het moet. En veelal beter dan een ander!

Advocaat  of  Incassobureau?

Uw Advocaat:

Doet alles:  sommatie, dagvaarding en beslaglegging.  alles in een hand.  Dat werkt sneller. 

Biedt zekerheid:  Wij werken onder streng toezicht van de beroeps-organisatie en de overheid.

Zonder omweg, met korte lijnen : Debiteur betaalt uw vordering met rente en kosten rechtstreeks  aan u.  Daarna zenden wij onze factuur.  Zo weet u waar u aan toe bent.  U spreekt altijd direct met de secretaresse of met de advocaat. 

Concurreert:  omdat wij de kosten laag houden is het tarief scherp.

 

Wat kost het?

Zonder procedure: 

Betaalt  debiteur na onze tussenkomst tenminste het factuurbedrag?   U betaalt  de ons op basis van ons uurtarief, maar nooit meer dan de wettelijke  incassokosten.  In de meeste gevallen kost de incasso u per saldo  niets, omdat de kosten op debiteur verhaald worden.

Lukt de incasso op deze manier niet,  dan moeten wij naar  de rechter:

Met procedure:

Handelsvorderingen tot E 2.000,==

U betaalt ons:

Vooraf:

1. Dossierkosten: E 75,==excl. BTW ,

2. Kosten die wij bij derden maken voor uw zaak (deurwaarder, handelsregister, griffierecht)

en achteraf:  

3. Honorarium: 15% van het totaal geincasseerde bedrag, excl. BTW.

 

 

Handelsvorderingen hoger dan E 2.000,==

U betaalt ons:

vooraf:

1. Dossierkosten:    E 150,==excl. BTW ,

2. Kosten die wij bij derden maken voor uw zaak (deurwaarder, handelsregister, griffierecht) en achteraf:

3. een overeen te komen percentage van het bruto geincasseerde  bedrag , of ons uurtarief na vrijblijvende offerte, excl. BTW.

Voorwaarden: 

Indien  debiteur geen verhaal biedt, of indien wij de  vordering onvoldoende kansrijk achten, zijn wij niet verplicht  uw opdracht in behandeling te nemen.

De tarieven betreffen uitsluitend de procedure in eerste aanleg, tot  ontvangst van het eindvonnis.  Werkzaamheden en kosten nadien gelden als meerwerk, a  E 135,== exclusief BTW per uur. 

Stuur ons  ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) :

== de onbetaalde  factuur

==de bestelbon

==uw algemene voorwaarden

==de aanmaningen

Binnen drie dagen ontvangt uw debiteur  onze sommatie tot betaling, rechtstreeks op uw rekening! Betaalt hij niet tijdig, dan volgt een tweede brief en een telefonisch of persoonlijk contact met debiteur.