Echtscheiding en al wat daarbij komt kijken
Een besluit tot scheiding is vrijwel altijd het begin van een moeilijke periode. De emoties leiden daarbij nogal eens tot beslissingen of standpunten die de oplossing van uw problemen bemoeilijken. Wij helpen u die valkuil te mijden zonder de emotie uit het oog te verliezen.

Voorop staat het vinden van een weg die u de kans geeft u aan te passen aan de verandering. Zo kunt u verder met uw leven.

Voordien moet er veel geregeld worden. Wie gaat waar wonen? Hoe regelt u de zorg voor de kinderen, en hoe leert u hen met de verandering om te gaan? Hoe zit dat met alimentatie?  Hoe verdeelt u bezit en schuld? Wat gebeurt er met het pensioen?

Indien uw omstandigheden na de scheiding veranderen (bijvoorbeeld door verhuizing, werkloosheid of het vinden van een nieuwe partner), heeft dat vaak gevolgen voor eerdere afspraken of beslissingen. Denk aan alimentatie, of omgang met de kinderen.

Bij het beantwoorden van deze vragen staan wij u bij met deskundigheid, kennis  en ervaring.

Erfrecht
Geschillen over nalatenschappen  kunnen veel emotie oproepen. Het gemis van de overledene speelt een rol. Bovendien is eerlijk delen nu eenmaal moeilijk, zeker als dat moet gebeuren in de geest van de overledene. Die kan immers niet meer uitleggen wat hij of zij bedoeld heeft. Behalve tussen erfgenamen kunnen geschillen ook ontstaan met derden, zoals  mantelzorgers, notaris of buren

Het erfrecht is in 2004 gewijzigd. Mr. Verhagen heeft in 2008 en 2009 een specialisatie-leergang gevolgd in het erfrecht.